پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

بازدید محمدعلی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری تهران

محمدعلی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این مرکز ضمن بازدید و آشنایی با رصدخانه شهری با محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، در این نشست که در روز 21 مرداد ماه در مرکز آمار و رصد شهری برگزار شد درباره نقاط تعامل مشترک میان دو مجموعه گفتگو شد و پروژه‌های تهران هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
محمدعلی کریمی در این دیدار با اشاره به حرکت دنیا به سمت هوشمندسازی شهرها گفت: با مطالعاتی که با همکاری مشترک سازمان فاوا، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته، ابعاد مختلف و متنوع شهر هوشمند مثل محیط و زندگی هوشمند، زیرساخت‌ها، اقتصاد و جابه‌جایی هوشمند استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است.
او سپس تاکید کرد: سازمان فاوای شهرداری تهران می‌تواند به عنوان محرک و بازیگر اصلی تحقق شهر هوشمند ایفای نقش نماید، اما طبیعتاً می‌بایست حوزه‌های تخصصی شهری هم به این موضوع کمک کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهر هوشمند، پروژه ساده‌ای نیست، افزود: با توجه به شرایط تهران و کشور امیدوارم پروژه تهران هوشمند به معنای واقعی خود محقق شده و تنها دستمایه شعار قرار نگیرد. امیدوارم شهر هوشمند رویکردی باشد برای مسئولین تا در نهایت منجر به بهبود شرایط زندگی و رفاه حال مردم شود. شهر را زیست‌پذیرتر و شهروند را مشارکت‌پذیرتر کند.
او با تأکید بر اینکه لازمه زندگی در دنیای هوشمند، زندگی در یک شهر هوشمند است گفت: مهم این است که همه ارکان مدیریت شهری و حتی شهروندان با این مفهوم درست آشنا شوند، انس بگیرند و بفهمند مسئله واقعی چیست و الزامات و ضرورت‌های آن را دریابند و سپس گام به گام به سوی آن حرکت کنند.
کریمی در ادامه همچنین با ابراز امیدواری درباره بهره بردن از تمام ظرفیت‌های مرکز آمار و رصد شهری گفت: اینجا به عنوان مرکز آمار و رصد شهری و جایی که تحلیل‌های مختلف از اطلاعات مورد نیاز مدیران شهری ارائه می‌کند، برای توسعه شهر اهمیت بسیار دارد. چراکه اولین نیاز برای پیشرفت، برنامه‌ریزی و توسعه خدمت، نیاز آماری است.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران سپس با اشاره به مزیت‌های ارائه بصری و عینی اطلاعات گفت: مسئولین و تصمیم گیران داخل یا خارج از شهرداری تهران و حتی مسئولین در سطح ملی باید از این مرکز بازدید کنند و فکر می‌کنم مرکز ارتباطات شهرداری تهران می‌بایست زمینه این بازدیدها را فراهم کند. تجمیع، تصویری کردن و تحلیل داده‌ها در این مرکز انجام می‌شود که به نظرم مؤثر و بسیار بااهمیت بوده و رصدخانه شهری تهران در آینده‌ای نزدیک می‌تواند با گسترش تحلیل‌ها و اطلاعات به تحقق نهایت ظرفیت خود برسد.
در این نشست مدیران مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تجهیزات فنی، کارکردها، تحلیل‌ها، آمار و اطلاعات مختلف موجود در رصدخانه شهری تهران آشنا شدند.

بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (1)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (1)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (2)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (2)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (3)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (3)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (4)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (4)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (5)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (5)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (6)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (6)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (7)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (7)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (8)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (8)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (9)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (9)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (10)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (10)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (11)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (11)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (12)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (12)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (13)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (13)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (14)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (14)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (15)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (15)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (16)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (16)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (17)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (17)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (18)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (18)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (19)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (19)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (20)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (20)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (21)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (21)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (22)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (22)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (23)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (23)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (24)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (24)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (25)
بازدید رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از رصدخانه شهری (25)
آمار بازديدكنندگان:242
print
rating
  نظرات