پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

ضرورت همگرایی تمام زیرمجموعه های شهرداری در موضوع هوشمندسازی

ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت ضمن بازدید از رصدخانه شهری تهران با محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری دیدار کرده و به هم‌اندیشی در زمینه برنامه تهران هوشمند و همکاری‌های مشترک پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، در این نشست که در روز پانزدهم مرداد ماه در مرکز آمار و رصد شهری برگزار شد، فرجود با اشاره به نقاط تعامل مشترک میان دو مجموعه از آغاز همکاری‌های جدید در حوزه های مختلف از جمله «تهران هوشمند» استقبال کرده و گفت: هوشمندی به معنای ICT محور شدن شهرها نیست. بنابراین هوشمندسازی تهران مأموریتی نیست که تنها در سازمان فاوا انجام شود.
او در ادامه با اشاره به سامانه‌های متعددی که در گذشته برای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی راه‌اندازی شده است، افزود: هوشمندسازی تنها به معنای ایجاد سامانه‌ و اپلیکیشن داشتن نیست. باید بدانیم قرار نیست برای هر اقدام و مأموریتی سامانه‌ای جداگانه داشت. بلکه آنچه اهمیت دارد تعریف معماری یکپارچه برای راه‌اندازی سامانه‌های جدید و تلفیق و تجمیع آن‌ها در یک درگاه مؤثر برای شهروندان است.
شجاع‌پوریان نیز در این دیدار ضمن تأکید بر ضرورت هوشمندسازی تهران گفت: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی می‌تواند در حوزه فرهنگ‌سازی، رفتارسازی و تعیین اولویت‌ها به مدد سازمان آمده و در زمینه شهر هوشمند مؤثر باشد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی، هوشمندسازی را اساس بسیاری از پیشرفت‌ها و تحولات در دنیا دانست و گفت: همه زیرمجموعه‌های شهرداری تهران باید در فرایند هوشمندسازی همگرایی داشته باشند. معاونت اجتماعی به کمک مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ها می‌تواند کمک کند تا احساس نیاز به هوشمند شدن شهر در مرحله اول در مدیران، سپس در خانواده بزرگ شهرداری تهران و در مرحله آخر هم در شهروندان ایجاد شود.
او در ادامه و درباره اهمیت وجود مرکزی با پتانسیل‌های رصدخانه شهری نیز گفت: امروزه در دنیا پایه و اساس هر تصمیم درستی، داشتن آمار صحیح و به‌روز است. رصدخانه شهری تهران از این نظر که ظرفیت و شرایط استفاده از دانش و اطلاعات را برای کل شهرداری تهران فراهم می‌کند، مرکز بی‌نظیری است.
شجاع پوریان با اشاره به اهمیت استفاده درست از ظرفیت‌های این مرکز یکی از ضعف‌های موجود را نداشتن داده‌های کافی دانست و گفت: متأسفانه سازمان‌ها و نهادهای مختلف اطلاعات و داده‌های آماری خود را به‌طور کامل در اختیار رصدخانه نگذاشته‌اند و یا اصولاً آمار درستی برای اشتراک گذاری نداشته‌اند. تمامی زیرمجموعه شهرداری تهران باید نسبت به اهمیت موضوع آگاه باشند و برای ارائه داده‌ها تکلیف و بازه زمانی معین شود. حفره‌های اطلاعاتی پر شده و مجموعه تبدیل به مرجع اصلی داده‌ها نه تنها برای شهرداری تهران بلکه برای سایر سازمان‌ها شود.
در این نشست معاون و مدیران معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با تجهیزات فنی و آمار و اطلاعات مختلف موجود در رصدخانه شهری تهران آشنا شدند.

بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (6)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (6)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (7)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (7)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (8)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (8)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (9)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (9)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (10)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (10)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (11)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (11)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (12)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (12)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (13)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (13)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (14)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (14)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (15)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (15)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (16)
بازدید ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت از رصدخانه شهری تهران (16)
آمار بازديدكنندگان:260
print
rating
  نظرات