پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

روند تهیه مدل 3 بعدی شهر تهران

بسط و گسترش شهرها، منجر به پیچیدگی در امر خدمات رسانی و سرویس دهی به شهروندان شده است، در این راستا همگام با توسعه زیرساختهای شهری، موردی که باید مدنظر مدیران شهری قرار بگیرد توجه به فراهم سازی زیرساخت های اطلاعاتی لازم می باشد.

تولید و ساخت مدل سه بعدی شهر  از دیرباز مورد توجه متخصصین و کارشناسان مرتبط با علوم زمین بوده است، در ابتدای امر این مدل ها به صورت ماکت فیزیکی سه بعدی تهیه می شد، پس از رواج استفاده از کامپیوتر برای تهیه ی نقشه و رقومی شدن نقشه ها ،تولید مدل سه بعدی رقومی نیز رواج یافت.

مدل 3بعدی شهر تهران براساس اطلاعات استخراج شده از نقشه 1:1000 شهر تهران تهیه گردید. در تولید این مدل از عوارضی اعم از ساختمان ها، معابر، درختان، تیر های روشنایی، فضای سبز معابر و آبنما ها استفاده شده است.

نقشه 1:1000 شهر تهران که از طریق روش فتوگرامتری و براساس تصویر هوایی اخذ شده در سال 1393 و به همت معاونت اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تهیه گردیده است، شامل کلیه عوارض موجود در معابر و پارسل های شهر تهران می باشد که کلیه این عوارض دارای پارامتر ارتفاع می باشند، لذا با بهره گیری از این پارامتر امکان تهیه مدل 3بعدی فراهم می گردد.

همچنین بر پایه این نقشه ها مدل رقومی ارتفاعی زمین (DEM) با دقت نیم متر که یکی از فاکتور های مهم در تهیه مدل 3بعدی می باشد نیز ایجاد گردید.

در تهیه مدل 3بعدی شهر تهران، تعدادی از ساختمان های تاریخی و اداری و شاخص تهران به صورت Sketchup به همراه Texture نمای آن ساختمان نیز شرکت داشته اند که جلوه بصری زیباتری را برای کاربر فراهم می کند.

کاربردهای تهیه ی مدل رقومی ارتفاعی سطح زمین در راستای امکان مدل سازی جریان آب های سطحی و برنامه ریزی های لازم در زمان بارندگی جهت پیش بینی وقوع سیل و مقابله با آن، شناسایی ساختمانهای مرتفع در سطح شهر جهت جانمایی آنتن های مخابراتی و ارتباطی همچنین حوزه های نظامی و عمرانی بر هیچ فردی پوشیده نیست.

 

 

در پایان، تصاویر و فیلمی که بخشی از این پروژه را به نمایش می گذارد را می توانید مشاهده کنید.

 

 


 

 

 

اداره تولید داده های مکانی

معاونت اطلاعات مکانی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (1)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (1)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (2)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (2)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (3)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (3)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (4)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (4)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (5)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (5)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (6)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (6)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (7)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (7)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (8)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (8)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (9)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (9)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (10)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (10)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (11)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (11)
 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (12)
تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر تهران (12)
آمار بازديدكنندگان:1321
print
rating
  نظرات