چهارشنبه, 21 آذر,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران

در جلسه مشترکی که باحضور دکتر علیا، معاون فضای سبز سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و رؤسا و کارشناسان معاونت اطلاعات مکانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد، اتمام فاز اول و برنامه ریزی و بررسی نحوه اجرای فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه کارشناسان معاونت اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با نمایش نقشه ی 1:1000 شهر تهران به بیان راهکارها و پیشنهادات و مشکلات انجام فاز دوم پروژه پرداختند.

 سپس رؤسا و کارشناسان سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران ضمن بیان خواسته و نیازهای خود از انجام این پروژه، به بیان اولویت ها و دغدغه های خود پرداختند.

در این جلسه مقرر گردید تا سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران لایه های اطلاعاتی مورد نیاز خود را در پروژه تعریف کنند. سپس حدود جغرافیای فضای سبز معابر شهری به همراه اطلاعات توصیفی آن ها تعیین و مشخص گردیده و وارد پایگاه یکپارچه اطلاعات مکانی شود.

همچنین مقرر شد دستورالعمل جامع این فاز و ساز و کار بروز رسانی اطلاعات جمع آوری شده نیز تهیه شود. گفتنی است تا کنون نقشه جامعی از اطلاعات فضای سبز شهر تهران در سازمان فناوری اطلاعات آماده شده که با افزودن آیتم های سازمان بوستان ها، حجم عظیمی از صورت وضعیت ارسالی در این حوزه قابل نظارت و کنترل خواهد بود.

 

بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (1)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (1)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (2)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (2)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (3)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (3)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (4)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (4)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (5)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (5)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (6)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (6)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (7)
بررسی انجام فاز دوم تدقیق فضای سبز شهر تهران (7)
آمار بازديدكنندگان:286
print
rating
  نظرات