چهارشنبه, 26 دی,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

رصدخانه شهری تهران، اتاق فکر مدیران شهری

  عبدالرحیم کرکه آبادی مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران بازدید کرده و با ویژگی‌ها و کارکردهای آن آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این نشست که با حضور حسام مقصودلو و سجاد ظریف مشاوران مدیر عامل و علی صادقی، رئیس مرکز آمار و رصد شهری برگزار شد در ابتدا توضیحی درباره کارکرد رصدخانه و استفاده از گزارش‌های تحلیلی در تصمیم‌سازی ارائه شد.

حسن علیشیری، رئیس اداره رصدخانه شهری تهران مختصری از تاریخچه تأسیس رصدخانه‌های شهری در شهرهای مختلف دنیا را تشریح کرده و یکی از مهم‌ترین ویژگی رصدخانه شهری را بصری‌سازی داده‌ها و اطلاعات عنوان کرد و این ویژگی را در ایجاد فهم مشترک و انتقال سریع اطلاعات بسیار مؤثر دانست.

وی در ادامه ضمن تشریح رویکردهای عمومی، تخصصی، مسئله‌یابی و آینده‌پژوهی در رصدخانه شهری تهران، توضیحاتی درباره ماکت شهر تهران ارائه داد و به تشریح نمونه گزارش‌های تهیه شده بر روی این ماکت پرداخت و تاریخچه شهر تهران و توسعه کالبدی آن را از سال 1270 تا کنون، گزارش جمعیتی شهر و درصد رشد جمعیت به تفکیک مناطق را بر روی این ماکت نشان داد.

همچنین با اشاره به شکل‌گیری کارگروه‌های مختلفی مثل کارگروه‌های اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی در این مرکز، چگونگی همکاری این کارگروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

سپس راما قلمبر دزفولی، کارشناس اطلاعات شهری و شهرسازی سازمان، با معرفی سامانه گزارشات تحلیلی، نمونه‌هایی از انواع آمار و گزارش‌های موجود در این سامانه در حوزه محیط زیست، کیفیت زندگی و جمعیت را تشریح کرده و به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌هایی همچون تحلیل اطلاعات جمعیتی، اشتغال، مسکن، مهاجرت‌پذیری مناطق و محلات و بعد خانوار در آن‌ها و... پرداخت و پاسخگوی سؤالات حضار بود.

در انتهای این نشست، مدیرکل دفتر شهردار تهران ضمن تقدیر از تلاش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در تأسیس رصدخانه شهری، وجود داده‌ها به شیوه بصری در این مرکز را با اهمیت توصیف کرد.

وی همچنین بر دسترسی آنلاین مدیران شهری به اطلاعات و داده‌های آماری موجود در رصدخانه تأکید کرده و به‌روز بودن آن‌ها را ویژگی مهمی برای تصمیم‌گیری دانست و گفت: رصدخانه شهری تهران می‌تواند اتاق فکر مدیران شهری باشد اما نه تنها به صورت فیزیکی بلکه به صورتی قابل دسترس در هر زمان و هر مکانی که مدیران به اطلاعات آن‌ها برای ارائه تصمیم درست نیاز داشتند.

دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (1)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (1)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (2)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (2)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (3)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (3)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (4)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (4)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (5)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (5)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (6)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (6)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (7)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (7)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (8)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (8)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (9)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (9)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (10)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (10)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (11)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (11)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (12)
دیدار مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آمار و رصد شهری تهران (12)
آمار بازديدكنندگان:351
print
rating
  نظرات