پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری

شهريار آل شيخ، معاون برنامه‌ريزي و توسعه انساني شهرداري مشهد به همراه محمدجواد رجاييان، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد با حضور در رصدخانه شهري تهران با اين مکان و امکانات و قابليت‌هاي آن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در اين نشست که با حضور محمد فرجود، مديرعامل اين سازمان و معاونان و کارشناسان سازمان و رصدخانه برگزار شد در ابتدا ضمن خوشامدگويي، توضيح مختصري درباره کارکرد رصدخانه و  گزارش‌هاي تحليلي ارائه شد.

حسن عليشيري، رييس اداره رصدخانه شهري تهران مختصري از تاريخچه تأسيس رصدخانه‌هاي شهري در شهرهاي مختلف دنيا را تشريح کرده و يکي از مهم‌ترين ويژگي رصدخانه شهري را بصري‌سازي داده‌ها و اطلاعات عنوان کرد و اين ويژگي را در ايجاد فهم مشترک و انتقال سريع اطلاعات بسيار مؤثر دانست.

وي در ادامه ضمن تشريح رويکردهاي عمومي، تخصصي، مسئله‌يابي و آينده‌پژوهي در رصدخانه شهري تهران، توضيحاتي درباره ماکت شهر تهران ارائه داد و به تشريح نمونه گزارش‌هاي تهيه شده بر روي اين ماکت پرداخت و تاريخچه شهر تهران و توسعه کالبدي آن را از سال 1270 تا کنون، گزارش جمعيتي شهر و درصد رشد جمعيت به تفکيک مناطق را بر روي اين ماکت نشان داد.

سپس با معرفي سامانه گزارشات تحليلي، نمونه‌هايي از انواع آمار و گزارش‌هاي موجود در اين سامانه در حوزه محيط زيست، کيفيت زندگي و جمعيت را تشريح کرده و به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌هايي همچون کيفيت آب، وضعيت خاک، تنوع زيستي، سوانح، تراکم جمعيت و فضاهاي سبز و ... پرداخت و پاسخگوي سؤالات حضار بود.

در ادامه معاون برنامه ريزي شهرداري مشهد پرسش‌هايي در خصوص چگونگي استفاده از داده‌ها در مديريت شهر مطرح کرده و ضمن تأکيد بر اهميت عملياتي شدن پروژه‌ها و داده‌هاي علمي موجود در رصدخانه گفت: يکي از مهم‌ترين ضعف‌ها در مديريت شهري مي‌تواند عدم استفاده صحيح از داده‌ها باشد. اينکه بتوانيم از جريان داده‌اي موجود براي کمک به تصميم‌گيري‌ها نهايت بهره را ببريم و بدانيم که توسعه مي‌بايست در کدام سمت اتفاق بيفتد بسيار اهميت دارد.

در انتهاي اين جلسه ضمن تقدير از تلاش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در تأسيس رصدخانه شهري، سؤالات مختلفي درباره چگونگي تحليل داده‌هاي انبوه رصدخانه شهري و همچنين کم و کيف کارکرد و ارتباط آن با ساير بخش‌هاي شهرداري و نهادهاي خدماتي ديگر مطرح شد.

بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (6)
بازدید مدیران شهرداری مشهد از رصدخانه شهری تهران (6)
آمار بازديدكنندگان:641
print
rating
  نظرات