پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران

سيد محمود ميرلوحي، معاون اجرايي شوراي شهر به همراه بهاره آروين و افشين حبيب زاده از ديگر اعضاي شورا با حضور در رصدخانه شهري تهران با اين مکان و امکانات و قابليت‌هاي آن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در اين نشست که با حضور محمد فرجود، مديرعامل اين سازمان و معاونان و کارشناسان سازمان و رصدخانه برگزار شد در ابتدا ضمن خوشامدگويي، توضيح مختصري درباره کارکرد رصدخانه و گزارش‌هاي تحليلي ارائه شد.

فرجود با تشريح مفهوم رصدخانه‌هاي شهري در دنيا وظيفه رصدخانه شهري تهران را رصد ماهيت شهري تهران و مسائل کلان، استراتژيک و راهبردي شهر عنوان کرد.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران سپس مختصري از تاريخچه تأسيس رصدخانه‌هاي شهري در شهرهاي مختلف دنيا را تشريح کرده و يکي از مهم‌ترين ويژگي رصدخانه شهري را بصري‌سازي داده‌ها و اطلاعات عنوان کرد و اين ويژگي را در ايجاد فهم مشترک و انتقال سريع اطلاعات بسيار مؤثر دانست.

در ادامه اين نشست، راما قلمبر دزفولي، کارشناس اطلاعات شهري و شهرسازي سازمان، ضمن تشريح رويکردهاي عمومي، تخصصي، مسئله‌يابي و آينده‌پژوهي در رصدخانه شهري تهران، توضيحاتي درباره ماکت شهر تهران ارائه داد و به تشريح نمونه گزارش‌هاي تهيه شده بر روي اين ماکت پرداخت.

وي تاريخچه شهر تهران و توسعه کالبدي آن را از سال 1270 تا کنون، گزارش جمعيتي شهر و درصد رشد جمعيت به تفکيک مناطق را بر روي اين ماکت نشان داد.

 سپس با معرفي سامانه گزارشات تحليلي، نمونه‌هايي از انواع آمار و گزارش‌هاي موجود در اين سامانه در حوزه محيط زيست، کيفيت زندگي و جمعيت را تشريح کرده و به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌هايي همچون کيفيت آب، وضعيت خاک، تنوع زيستي، سوانح، تراکم جمعيت و فضاهاي سبز و ... پرداخت و پاسخگوي سؤالات حضار بود.

 در ادامه مهدي محبوبي با معرفي سيستم جامع اطلاعات مکاني از اين سيستم با عنوان بانک اطلاعات مکاني شهرداري تهران ياد کرد که از جمله وظايف آن تجميع کليه داده‌هاي مکاني در سطح شهر تهران بر پايه طرح تفصيلي است. همچنين سامانه کنترل پروژه و سامانه تحليل اطلاعات از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.

در انتهاي اين جلسه ضمن تقدير از تلاش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در تأسيس رصدخانه شهري، سؤالات مختلفي درباره چگونگي تحليل داده‌هاي انبوه رصدخانه شهري و همچنين کم و کيف کارکرد و ارتباط آن با ساير بخش‌هاي شهرداري و نهادهاي خدماتي ديگر مطرح شد. همچنين مقرر شد تعاملات گسترده تري ميان سازمان و شورا براي تبادل اطلاعات صورت پذيرد.

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (1)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (1)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (2)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (2)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (3)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (3)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (4)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (4)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (5)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (5)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (6)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (6)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (7)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (7)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (8)
حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر در رصدخانه شهري تهران (8)
آمار بازديدكنندگان:696
print
rating
  نظرات