چهارشنبه, 26 دی,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

آئین تکریم و معارفه مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد

آئين تکريم مدير پيشين سازمان فناوري، اطلاعات و ارتباطات و رئيس جديد اين سازمان، با حضور معاون برنامه ريزي شهرداري تهران، معاون وزير ارتباطات، عضو شوراي شهر تهران و جمعي از مديران ارتباطات کشور برگزارشد.

 

به گرازش خبرنگار شهرنوشت، علي اصغر قائمي در ابتداي اين مراسم با بيان اينکه در بدو ورود به شهرداري تهران از خداوند توفيق صدق در عمل، گفتار و رفتار را خواستار شده ام، گفت: با همکاري دوستان و همکاران خوبم در 12 سال گذشته در سازمان فناوري حضور داشتم، به طوري که به گفته آقاي قاليباف اين سازمان در سال هاي گذشته بيشترين کمک را به مديريت شهري کرد و اين مدال افتخار براي سازمان فناوري کفايت مي کند.

وي با اظهار اميدواري نسبت به ادامه مسير با قدرت بيشتر عنوان کرد: اينکه 12 سال در اين سازمان بودم، نبايد موجب تفاخر براي من و امثال من شود؛ چراکه محال است کسي بتواند ادعا کند بهترين گزينه براي تصدي مديريت است. اميدوارم جناب فرجود که از اين پس مديريت مجموعه را برعهده دارند، با توان بيشتري مسير را ادامه دهند.

قائمي افزود: براساس بيانيه چشم انداز سازمان فناوري که پيش از سند جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرتدوين شد، قرار بر اين بود که سازمان ما بازوي توانمندي براي مديريت شهري باشد که اميدوارم اين امر محقق شده باشد. يقينا هرآنچه که به عنوان تجربه داريم، از محل اعتماديست که مردم به ما کردند و توانستيم با سرمايه هاي مردم، بياموزيم و بخشي از طرح ها را به ثمر برسانيم.

وي در پايان با تاکيد برآنکه اميدوارم اعتماد موجود در اختيار مجموعه جديد قرار گيرد، بيان کرد: خوشحال مي شوم هر روز خبر دستاوردهاي اين مجموعه را در رسانه ها بشنوم.

 

 فرجود: ديجيتال شدن خدمات و اطلاعات از جمله برنامه هاي شهرداري تهران است

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، در ادامه اين مراسم محمد فرجود، مديرعامل جديد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، ضمن تقدير از اقدامات مديريت پيشين مجموعه گفت: آنچه در حال حاضر براي اين سازمان به عنوان نقشه راه ترسيم شده و ادامه مي يابد، يک نقش پررنگ و چاره جو براي مشکلات شهري است. اميدوارم اين نقش، پاسخگوي شرايط، نيازها و خواسته هاي مردم و برنامه 5 ساله دوم شهرداري باشد.

وي با تاکيد بر نقش تحول گراي سازمان فناوري براي مديريت شهري، عنوان کرد: به اعتقاد من بايد روي اين سازمان به عنوان مجموعه سرمايه هاي فرهنگي اقتصادي و اجتماعي نگاه کنيم. از اين منظر بايد تعريفي از نقش سازمان فناوري صورت گيرد و در اين مسير نياز به برنامه تحول است.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران با اشاره به سه محور اصلي تحول، تصريح کرد: ساختار، سازمان و مجموعه منابع انساني درگير ICT شهري، فناوري و تکنولوژي و تغيير يک سري پارادايم از جمله تغيير جايگاه سازمان محورهاي اصلي تحول مورد نظر را تشکيل  مي دهند.

وي با ابراز اميدواري از به روزترين فناوري ها در سازمان، گفت: برنامه هاي مفصل و مجزايي را براي توسعه زيرساخت هاي ICT و CT داريم و بحث افزايش ظرفيت هاي پردازش داده ها را دنبال مي کنيم. مطمئنا از اين طريق مي توانيم، نقش تاثيرگذارتري را در تصيم سازي هاي بهتر شهرداري و ساير سازمان ها ايفا کنيم.

فرجود يکپارچه سازي نظام اطلاعات و حرکت به سمت هوشمندسازي را از جمله مهمترين برنامه هاي خود معرفي کرد و گفت: به عقيده من در بحث تحول در ساختار و نيروي انساني بايد کار را خودمان شروع کنيم و سعي کنيم پيشرو ديجيتالي در تهران باشيم.

وي با تاکيد براينکه تلاش مي کنيم مقياس شهرتهران را در حوزهICT  به استانداردهاي جهاني برسانيم، تاکيد کرد: براي دستيابي به اين مهم تمرکز ويژه اي بر کارکنان شهري خواهيم داشت. ما به دنبال اين هستيم که با ديجيتال شدن خدمات و اطلاعات که برنامه شهرداري تهران است، رفاه و آسايش را براي مردم به ارمغان بياوريم.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنانش به وظيفه اين سازمان درخصوص توسعه زيرساخت هاي لازم براي توسعه کسب و کار در شهر پرداخت و گفت: امروزه ديگر هر کس به سمت نوآوري هاي شهري بدون مشارکت با بخش خصوصي و استارت آپ ها ممکن نيست. ما تمام توان خود را براي اين نوع از همکاري به کار مي بنديم.

وي با اشاره به گردش سريع اطلاعات را زمينه ساز سرمايه گذاري بخش خصوصي و راهکار سرويس هاي نوين و خلاق در شهر گفت: به نظر مي رسد در حال حاضر موضوع شفاف سازي بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. اين تغيير پاردايمي است که به طور جدي دنبال مي شود.

مديرعامل سازمان فناوري، اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در پايان با اظهار اميدواري نسبت به ايجاد شهري امن تر و سالم تر با امکاناتي بهتر براي ساکنين و گردشگران بيان کرد: به طور حتم مسير پيشرفت از پشت کار و تلاش حاصل مي شود و از شما همکاران اين مجموعه مي خواهم تا با انگيزه آينده اي بهتر براي خودمان  و خانواده هايمان و شهروندان شهري بهتر خدمت کنيم.

 

 معاون وزير ارتباطات: امروز اداره پايتخت بدون داشتن منابع داده اي غيرممکن است

به گزارش خبرنگار شهرنوشت در ادامه آيين تکريم از مديران قبلي و فعلي سازمان فناوري، اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران جهانگرد، معاون وزير ارتباطات، ضمن تاکيد بر نقش اين سازمان در مديريت کلان شهر تهران، گفت: امروز اداره پايتخت بدون داشتن منابع داده اي غيرممکن است. بر اين اساس سازمان فناوري بازوي مديريت شهر تهران و هر نظام اقتصادي و اجتماعي است.

وي با بيان اينکه سازمان فناوري در 12 سال گذشته مجموعه اي از سيستم هاي داده اي را فراهم کرده است، عنوان کرد: تهيه نقشه هاي سه بعدي از شهر تهران و خدمات رساني به شهروندان يکي از مهمترين دستاوردهاي سازمان مذکور است که من از نزديک شاهد تلاش و زحمت مديران آن بودم.

معاون وزير ارتباطات، راه اندازي پليس 10+ و سايت 137 را از ديگر اقدامات قائمي دانست و عنوان کرد: ايشان يکي از بهترين مديران فني حوزه IT کشور بوده و هستند. اقدامات سازمان مطبوع ايشان در گستره اي ملي قابل بحث و بررسي است.

جهانگرد ادامه داد: از سوي ديگر فرجود يکي از بهترين مديران حوزه فناوري در شرکت ايرانسل است و نقش موثري در بهتر شدن خدمات فعلي داشته که اميدوارم با ايده هاي جديد شاهد موفقيت ايشان در اين سازمان هم باشيم.

وي با تاکيد بر اينکه امروزه IT در تغيير زيست شهروندان موثر است، تصريح کرد: در حال حاضر تهران شاهد فرم اقتصاد جديد است و ديگر با روش هاي سنتي نمي توان راه به جايي برد. به اعتقاد من با تکيه بر فناوري اطلاعات فرصت هاي مستتر موجود در شهر تهران در آينده به پويايي مي رسد.

 

  ميرزايي: دور نگه داشتن سازمان فناورري شهرداري از مداخله هاي سياسي

حجت ميرزايي، معاون برنامه ريزي توسعه شهري و امور شوراها، به عنوان آخرين سخنران اين جمع ضمن تقدير از عملکرد قائمي مکانيزاسيون فرايندها در شهرداري، ايجاد انتقال حمل و نقل روان و ترافيک قابل مديريت و امکان رصد تمامي تراکنش هاي شهرسازي را از مهمترين اقدامات اين مدير معرفي کرد و گفت: در اولين روزهايي که به عنوان معاون شهردار تهران انتخاب شدم، شهردار تهران از بنده گزارش سازمان را خواستند و بعد نوبت به انتخاب مديران رسيد. من از ميان حدود 50 نفر به ليست 10 نفره اي رسيدم و در نهايت فرجود را انتخاب کردم.

وي تصريح کرد: فرجود در طول يک و نيم دهه گذشته سابقه بسيار خوبي در حوزه فناوري و ارتباطات داشته است و در سازمان هاي مختلف مرتبط با اين حوزه حضور داشته و معتقدم بهترين انتخاب براي اين سمت است.

معاون برنامه ريزي توسعه شهري و امور شوراها تهران با اشاره به حاشيه هاي مطرح شده در خصوص انتخاب مديرعامل جديد سازمان فناوري خاطر نشان کرد: اخيرا موضوعاتي در خصوص ارتباطات نسبي ايشان مطرح شد. اين درحالي ست که در نگاه توسعه گرا و اصلاح طلبانه بايد از مرزهاي ارتباطات سببي و نسبي عبور کنيم و به شايستگي افراد بپردازيم. ما اگر مي خواستيم مديري توانمند با گرايش هاي غير هم سو با مديريت شهري جديد داشته باشيم، آقاي قائمي را در سمت خود ابقا مي کرديم اما نظر ما انتخاب مدير فني و متخصص هم سو با گرايش هاي فکري و سياسي با مديريت جدي شهري است.

ميرزايي با بيان اينکه فرجود در تمامي ادوار تحصيلي جزو برگزيدگان بوده و عضو بنياد نخبگان است، عنوان کرد: هيچ يک از دوستان به روابط سببي ايشان که با يک خانواده اصلاح طلب بسيار بسيار خوش نام پيوند مي خورد، اشاره نکرده است. همه ما موظفيم که از ايشان قدرتمندانه حمايت کنيم همان طور که تا زماني که قائمي اين سمت را داشت، از ايشان به طور کامل حمايت کرديم.

وي با خطاب قرار دادن فرجود و هيئت مديره جديد سازمان فناوري که به زودي معرفي مي شوند، گفت: درخواست من اين است که سازمان را به هر شکلي از فساد دور نگه داريد. ضمن اينکه دور نگه داشتن سازمان از مداخله هاي سياسي از ديگر موضوعاتي ست که بايد مورد توجه شما قرار بگيرد.

ميرزايي با يادآوري اين نکته که مسير همه اصلاحات از فناوري اطلاعات مي گذرد، عنوان کرد: شفافيت يا حرکت به سمت شهرداري شيشه اي تنها با فناوري اطلاعات ميسر است. اين سازمان کمک مي کند تا همه تصميمات شهري در معرض ديد عموم قرار گيرد و قابليت کنترل و نظارت داشته باشد. ما به کمک اين سازمان مي توانيم، شيوه هاي مديريت را اصلاح کنيم و امکان مشارکت همه مردم و اجراي سياست هاي اجتماع محور را فراهم سازيم.

وي ادامه داد: همفکران عزيز ما اگر حساسيتي دارند، اين حساسيت بايد نسبت به رويه ها و سياست ها در حوزه مديريت شهري باشد. استدعاي من اين است که پيش از اينکه در مورد افراد و نسبت هاي سببي و نسبي آن ها صحبت کنيم، در مورد رويه ها و سياست ها حساسيت به خرج دهيم.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، معاون برنامه ريزي توسعه شهري و امور شوراهاي تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبني بر بي عدالتي فضايي موجود بين مناطق پايتخت، افزود: در رصد خانه شهري که به همت قائمي افتتاح شد، بي عدالتي مورد نظر شهردار تهران کاملا مشهود و قابل رصد است. از اين رو خواهش من اين است که در اين دوره رصد خانه شهري ارتقا پيدا کند و به مرکز رصد ملي تبديل شود.

وي اصلاح نظام مالي شهري را از ديگر اقدامات مهم و قابل اجرا دانست و تصريح کرد: نظام مالي شهري ما امروز بر ساخت و ساز بنا شده و به شدت آسيب پذير و ناپايدار است. اين روند به هيچ وجه قابل ادامه نيست؛ چراکه آينده تهران به فروش رفته و ادامه حيات مديريت شهري تنها در گرو تغيير رويکرد و اقتصاد مبتني بر دانش و فناوري هاي نوين است.

وي در پايان ضمن تاکيد بر حمايت از استارت آپ ها با عنوان يکي از مهم ترين ظايف سازمان فناوري، بيان کرد: اين سازمان با استفاده موثر از دستاوردها چه در حوزه سخت افزار و چه نرم افزار مي تواند بسترهاي درآمدزايي جديدي را براي شهرداري فراهم کند.

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (3)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (3)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (4)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (4)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (5)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (5)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (6)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (6)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (7)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (7)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (8)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (8)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (9)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (9)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (10)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (10)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (11)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (11)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (12)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (12)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (13)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (13)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (14)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (14)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (15)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (15)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (16)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (16)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (17)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (17)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (18)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (18)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (19)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (19)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (20)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (20)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (21)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (21)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (22)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (22)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (23)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (23)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (24)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (24)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (25)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (25)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (26)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (26)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (27)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (27)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (28)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (28)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (29)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (29)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (30)
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (30)
آمار بازديدكنندگان:568
print
rating
  نظرات