پنجشنبه, 28 تیر,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 1:1000 شهر تهران

در برگزاری آیینی با حضور شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف، جناب آقای مهندس قائمی مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و معاونین و روسای سازمانها، بهره برداری از نقشه 1:1000 شهر تهران کلید خورد.

شهردار تهران با حضور در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران ضمن رونمایی از نقشه 1000/1 شهر تهران، سامانه صدور پروانه‌هاي شهرسازي، و کتاب تهران از بالا از مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و تک‌تک کارکنان اين سازمان صميمانه قدرداني کرد.

در ابتدا آقای مهندس قائمی، به تشریح عملکرد سازمان در زمینه سامانه شهرسازی و همچنین تهیه نقشه 1:1000 شهر تهران پرداخت. ایشان مسير حرکت در حوزه فناوري اطلاعات در 12 سال گذشته را رو به رشد توصيف کرده و گفت: اولين سيستمي که به صورت فراگير و بر اساس معماري نوين راه‌اندازي کرديم سامانه ارتباط مردمي شهرداري تهران 137 بود و تا کنون تمام سعي ما پيشرفت در همان مسير بوده است.

وي در ادامه با اشاره به مفهوم بلوغ سازماني، شهرداري تهران را در حوزه تهيه و بهره برداري در قياس با ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي پيشرفته و رو به رشد دانست و گفت: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در اين سال‌ها در پي دستيابي به استانداردهاي ITIL در فرايند ارائه سرويس‌ها بوده است. در واقع شهرداري تهران به درک اين مسئله رسيده است که فناوري اطلاعات را نه فقط به عنوان ابزار بلکه به عنوان يک فرايند در کنار منابع انساني ببيند. امروزه صرف اهميت قائل شدن براي تکنولوژي کارساز نبوده و توجه به نهادهاي حاکميتي و انسان محوري و شکل‌گيري مفاهيمي مثل شهر خلاق از پس آن اهميت دارد.

قائمي دستيابي به مفهوم شهر هوشمند را نه يک پروژه بلکه فرايندي دامنه‌دار، گسترده و هميشگي توصيف کرد و با تشريح مأموريت‌ها سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين مأموريت‌ها را در سه حوزه کاري زيرساخت (Infrastructure)، درون‌سازماني (Back Office)، شهر و شهروندان (Front Office) تقسيم بندي کرده و گفت: از تقابل مأموريت‌هاي شش‌گانه شهرداري تهران و اين سه حوزه با هم انبوهي از پروژه‌ها شکل مي‌گيرد که مهم‌ترين مسئله متصل بودن آن‌ها با يکديگر است.

مديرعامل سازمان با اشاره به اينکه حدود 170 محصول در ارتباط با سيستم شهرسازي توليد شده است گفت: امروز دو محصول کليدي در ارتباط با شهرسازي رونمايي شده و شروع به کار مي‌کنند. سامانه صدور پروانه‌هاي شهرسازي که باعث دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه و تغيير فرايند مي‌شود و نقشه 1000/1 به عنوان نقشه پايه شهرداري تهران که لايه‌هاي اطلاعاتي مختلفي دارد. همچنين طي انجام پروازهاي که بر فراز شهر تهران براي به‌روزرساني نقشه شهر تهران شد عکس‌هايي از زيبايي‌هاي تهران گرفته شد که در قالب کتاب «تهران از بالا» عرضه مي‌شود.

سپس خانم مهندس انعامی ، رئیس اداره تولید داده های مکانی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. طبق اظهارات ایشان ،این نقشه که دارای بالغ بر 250 لایه اطلاعاتی می باشد و کلیه عوارض اصلی شهر از جمله قطعات ملکی، قطعات معابر،فضای سبز، عوارض هیدرولوژیک و مبلمان شهری را پوشش می دهد. در راستای تسهیل مدیریت یکپارچه اطلاعات شهری، زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات بایستی فراهم شود، از کلیدی ترین زیرساختها، نقشه پایه شهر می باشد که با سرویس دهی مناسب بین سازمانی، امکان تهیه بانک اطلاعات یکپارچه شهری فراهم خواهد آمد. شهرداری تهران به عنوان ارگان پیشرو در فراهم سازی زیر ساخت اطلاعات مکانی می باشد که از سال 1389 مطالعات و اقدامات لازم برای تدوین زیرساخت اطلاعات مکانی را آغاز کرده است و برای اولین بار دستورالعمل های تهیه نقشه را مبتنی بر نیاز شهرداری ها تدوین کرده است که الگوی سایر کلانشهرها برای تهیه نقشه می باشد.

هم اکنون لایه های مختلف نقشه تهیه شده در سامانه های مرتبط شهرداری از جمله شهرسازی، درآمد، نوسازی، مدیریت روسازی معابر شهری مورد استفاده قرار گرفته است و شهرداری تهران آمادگی تبادل و به اشتراک گذاری این اطلاعات را در قالب سرویس با سایر دستگاهها دارا می باشد.

همچنین برای استفاده سایر کاربران و متخصصین از این اطلاعات، تعداد 3600 شیت نقشه 1:1000 بصورت کارتوگرافی شده در اختیار اداره فروش نقشه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.

درانتها محمدباقر قاليباف، ضمن قدرداني از عملکرد سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري تهران در بحث هوشمندسازي پايتخت اظهارکرد: به عنوان يک خدمتگزار مردم بايد بگويم که سازمان فناوري اطلاعات بيشترين کمک را در حوزه مديريت در ساخت تهران جديد به بنده و تيم مديريتي اين دوره در 12 سال اخير کرده است. قاليباف با خطاب قراردادن کارمندان و مديران سازمان فناوري و اطلاعات شهرداري تهران گفت: شما پايه اي را درشهر گذاشتيد که براي هميشه ماندگار است و قابل تغيير نيست. امروز خيلي راحت مي گويم 170 سرويس در حوزه فناوري و اطلاعات به شهر و شهروندان مي دهيم، اين بدان معناست که ما خودمان زيرمجموعه يک سيستم از سيستم کل کشور هستيم، آن هم در شرايطي که سيستم ها باز نيست و ما به سيستم هاي بالادستي و پايين دستي دسترسي نداريم.

آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (1)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (1)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (2)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (2)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (3)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (3)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (4)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (4)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (5)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (5)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (6)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (6)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (7)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (7)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (8)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (8)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (9)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (9)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (10)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (10)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (11)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (11)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (12)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (12)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (13)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (13)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (14)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (14)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (15)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (15)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (16)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (16)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (17)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (17)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (18)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (18)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (19)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (19)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (20)
آئین رونمایی و بهره برداری از نقشه 11000 شهر تهران (20)
آمار بازديدكنندگان:530
print
rating
  نظرات