دوشنبه, 31 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

فراخوان مقاله انجمن نقشه برداران جهان FIG 2018

 

موضوع اصلی انجمن عبارتست از: «پذیرش دنیایی هوشمند به عنوان مکانی برای ارتباط قاره ها با یکدیگر و در راستای افزایش توانایی جغرافیایی جوامع»

در ابتدای این فراخوان آمده است: چند سال قبل، ما نیاز به جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد مبتنی بر مشاهدات و با هزینه کم داشتیم تا یک جامعه فعال به لحاظ اطلاعات مکانی را تعریف کنیم. اما در حال حاضر به دنبال ایجاد وظیفه دیگری برای خود هستیم و آن اینست که مطمئن شویم اطلاعات تولید شده بصورت هوشمندانه توسط جامعه و دولت ها مورد استفاده قرار گیرند و از جامعه مکانی فعال به سمت جامعه مکانی هوشمند حرکت کنیم. یعنی جامعه ای که بتواند از اطلاعات مکانی موجود در جهت هوشمند سازی استفاده کند.

موضوعات:

تجارب و استانداردهای حرفه ای

آموزش حرفه ای

مدیریت اطلاعات مکانی

هیدروگرافی

موقعیت و اندازه گیری

نظرسنجی مهندسی

مدیریت کاداستر و زمین

برنامه ریزی فضایی و توسعه

ارزیابی و مدیریت املاک و مستغلات

اقتصاد و مدیریت ساخت و ساز

 

مهلت ارسال چکیده مقالات: 9 مهر 1396

تاریخ برگزاری: 6 تا 21 اردیبهشت 1397

مکان: استانبول ترکیه

 

جهت مطالعه فراخوان کامل اینجا کلیک کنید.

جهت ارسال چکیده مقالات اینجا کلیک کنید.

آمار بازديدكنندگان:505
print
rating
  نظرات