دوشنبه, 31 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین در تاریخ 2 شهریورماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار می شود.

محورهای کنگره:

مدیریت برنامه ریزی شهری در:

حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

هنر در شهرسازی -بحران آب و شهرسازی

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

حوزه آینده پژوهشی

تاریخ های مهم:

زمان برگزاری: 1396/6/2

آخرین زمان ارسال مقاله: 1396/5/1

اعلام نتایج داوری: 1396/5/20

آخرین زمان ثبت نام: 1396/5/25

آمار بازديدكنندگان:409
print
rating
  نظرات