دوشنبه, 31 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران

مشاور ارشد شهردار بوداپست مجارستان به همراه رئيس دفتر شهردار اين شهر، معاون حمل و نقل، معاون روابط عمومي و امور بين‌الملل، معاون گردشگري و رايزن بازرگاني سفارت مجارستان براي آشنايي با امکانات رصدخانه شهري تهران ميهمان سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران بودند.

به گزارش روابط عمومي اين سازمان، در جلسه‌اي که در رصدخانه شهري تهران برگزار شد مدعوين با دلايل تأسيس اين مکان و چگونگي شکل‌گيري از ايده اوليه تا ساخت و استفاده از آن در امر مديريت شهري آشنا شدند.

ارائه ساختار اطلاعات، معرفي امکانات رصدخانه و آشنايي با ابزارهاي موجود در رصدخانه مثل سيستم‌هاي کمک تصميم‌گير، مهم‌ترين موضوعات مورد بررسي در اين جلسه بود.

راما قلمبر دزفولي، کارشناس اطلاعات شهري و شهرسازي سازمان، توضيحاتي درباره ماکت 1:10000 شهر تهران ارائه داد و به تشريح نمونه گزارش‌هاي تهيه شده بر روي اين ماکت پرداخت. همچنين مستنداتي از آمار و اطلاعات بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و کيفيت زندگي و.... در تهران را نيز بر روي ماکت به معرض نمايش گذاشت.

معرفي مدل سه بعدي ديجيتالي شهر تهران و سرويس Street View و کارکردهاي آن و همچنين معرفي سامانه گزارش‌هاي مکان‌محور، سامانه نقشه‌هاي موضوعي و سامانه پشتيبان برنامه‌ريزي رصدخانه از ديگر بخش‌هاي اين نشست بود.

در پايان اين نشست، مشاور ارشد شهردار بوداپست پس از بازديد از رصدخانه شهري تهران ابراز شگفتي و خشنودي کرده و موفقيتي که شهرداري تهران در بصري‌سازي داده‌ها به دست آورده را ستود.

بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 1
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 1
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 2
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 2
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 3
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 3
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 4
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 4
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 5
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 5
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 6
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 6
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 7
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 7
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 8
بازديد مديران شهري بوداپست از رصدخانه شهري تهران 8
آمار بازديدكنندگان:1016
print
rating
  نظرات