ﺳﻪشنبه, 04 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی

این کنفرانس جهت ایجاد بستری برای ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوری ها و پژوهش های علمی در مهندسی سنجش از دور و نقشه برداری به نحوی که بیشترین حجم از صاحب نظران و متخصصان در آن شرکت داشته باشند، ضروری به نظر می رسد. در این بستر ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی متخصصین دانشگاهی در دو بخش تئوری و کاربردی، امکان اخذ نظرات بخشهای دولتی و کاربران اطلاعات مکانی و همچنین بخشهای خصوصی و مجریان دستاوردها نیز وجود دارد. در چنین همایشی امکان هم اندیشی و به اشتراک گذاری ایده های نوین بوجود می آید و منجر به غنای محتوای علمی و تجربیاتی بخش های مختلف و در نهایت پیشرفت کشور در این زمینه خواهد بود.

محورهای کنفرانس:

نقشه برداري الگوهاي مسکونی براي پایش شهرسازي

سنجش از دور وGIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در بحران هاي طبیعی

انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور

استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره اي اپتیکی و راداري تحلیل تصاویر چندزمانی

کاربرد تکنیک هاي سنجش از دور در علوم زمین

تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره اي براي تهیه داده مکانی

بروزرسانی و بهبود پایگاه داده هاي مکانی با استفاده ازGIS

تهیه سریع نقشه براي کاربردهاي محیطی و مدیریت بحران کاربرد هايGIS و سنجش از دور

مدل سازي داده ،بصري سازي وaugmented reality

GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی

برداشت لیزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهیه نقشه

تحلیل تصاویر فراطیفی سیستمSAR با توان تفکیک بالا

پایش تغییر شکل بر اساس دادهSAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهیهDEM

کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)

نقشه برداری زمینی، زیرزمینی و صنعتی

استانداردسازی داده های مکانی

ژئودزی و ژئودینامیک

کاداستر و LIS

آموزش و ارتباطات در علوم ژئوماتیک

مفاهیم اساسی طراحی پایگاه داده های مکانی؛ تحلیل، استنتاج و مدلسازی مکانی-زمانی

یکپارچه سازی، جنرالیزاسیون و خلاصه سازی داده های برداری و رستری

تعامل و یکسان سازی سیستمهای اطلاعات مکانی

یکپارچه سازی معنایی و هندسی اطلاعات مکانی پراکنده

شبیه سازی و ارتباطات در مقوله داده های مکانی

داده آمایی، فیلتر کردن، بازیابی و پخش داده های مکانی

ایجاد سیستم های حمایت از برنامه ریزی و تصمیم گیری های مکانی

تئوری، مفاهیم و کاربردهای تحلیل تصمیم گیری ها با ملاک های چندگانه مکانی

مفاهیم، تئوری ها، طراحی و ایجاد کاربردهای فناوری مکان محور

کنترل کیفیت و نمایش اطلاعات مکانی-زمانی در سیستم های اطلاعات مکانی با استفاده از فراداده ها

استخراج نقشه و به روز رسانی

کاربرد سنجش از دور در پایش مخاطرات طبیعی

تشخیص جزایرحرارتی و نظارت و ارزیابی

کاربرد سنجش از دور در علوم بهداشت و علوم اجتماعی

برنامه های کاربردی باستان شناسی و سنجش از دور

نرم افزار از داده های جدید و سیستم های سنسور (SAR، InSAR، LIDAR، چند طیفی، حرارتی و)

کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری

کاربرد سنجش از دور در مطالعات زیست محیطی و منابع طبیعی

تشخیص ویژگی خودکار برای اهداف خاص

مدیریت بحران

ادغام  داده های سنجش ازدوری با  GIS

ارزیابی روش های طبقه بندی

روش های یادگیری ماشین بردار SVM

حوزه های کاربردی (شهری، مدیریت منابع، جنگلداری، آب، بلایای طبیعی، برنامه ریزی، سلامت، باستان شناسی / میراث فرهنگی، ژئومورفولوژی)

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات15 آبان ماه 96

اعلام نتایج داوری مقالات20 آذر ماه 96

اخرین مهلت ثبت نام25 آذر ماه 96

کنفرانس29 آذر ماه 96

وبسایت همایش: http://www.geobia.ir/

آمار بازديدكنندگان:599
print
rating
  نظرات