دوشنبه, 28 خرداد,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک - 1396

سازمان نقشه‌برداری‌ کشور به‌عنوان سازمان ملی متولی تهيه و توليد نقشه و اطلاعات‌مکانی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی‌های کلان در این حوزه، در راستای اهداف و وظايف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسی نقشه‌برداری مبادرت ورزيده و برگزاری همايش‌های سالانه ژئوماتيک يکی از فعاليت‌هاي مهم در اين راستا بوده‌است. اين همايش‌ها در سال 1371 با عنوان همایش نقشه برداری، از سال 1373 با عنوان همايش سيستم‌هاي اطلاعات‌ مکانی و در سال 1378 مجددا با عنوان همایش نقشه‌برداری و از سال 1379 تاکنون با عنوان همايش ژئوماتيک، فرصتي براي گردهمايی، تبادل‌نظر و ارائه نتايج تحقيقات و پژوهش‌های متخصصان رشته مهندسی نقشه‌برداری به‌وجود آورده‌است و از ابتدا تاکنون هر‌ساله با همت متخصصان، دانشگاهیان، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی و مهندسین مشاور نقشه و اطلاعات‌مکانی با راهبری سازمان نقشه‌برداری کشور، به عنوان متولی، برگزار می‌شود.

محورهای همایش:

ژئودزی

هیدروگرافی

فتوگرامتری

سنجش ازدور

سامانه‌های اطلاعات مکانی

کارتوگرافی

تاریخ های مهم

دریافت مقالات :                  20 آذر الی 3 بهمن 1395

اعلام نتایج ارزیابی مقالات :     22 اسفند 1395

ثبت نام شرکت در همایش :    23 اسفند 1395 الی 15 اردیبهشت 1396

زمان برگزاری  همایش :         25 و 26 اردیبهشت 1396

زمان برگزاری نمایشگاه :        25 الی 27 اردیبهشت 1396

درگاه اینترنتی همایش:  conf.ncc.org.ir

آمار بازديدكنندگان:283
print
rating
  نظرات