دوشنبه, 28 خرداد,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري

فيليپ روکا، دبيرکل سازمان کلان شهرهاي مهم جهان (متروپليس) و مدير امور بين‌الملل شهرداري بارسلون اسپانيا به همراه اگنس بيکارت، معاون امور بين‌الملل سازمان کلان شهرهاي مهم جهان (متروپليس) با حضور در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران با مديرعامل اين سازمان ديدار کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، موضوعات مورد مذاکره در اين جلسه شامل ارتباط با شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري، تبديل شدن تهران به مرکز آموزش منطقه‌اي براي موضوعات رصد شهري، تبديل شدن رصدخانه شهري تهران به رصدخانه منطقه‌اي، معرفي شدن رضدخانه شهري تهران به عنوان نمونه موفق (Best Practice)، معرفي مدل‌هاي نهايي‌سازي و نهادينه‌سازي شاخص‌هاي مديريت شهري با استانداردهاي جهاني و نحوه استفاده از تجارب شهرداري بارسلون در زمينه شهر هوشمند بود.

علي‌اصغر قائمي مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در اين ديدار ضمن اشاره به استفاده از توانمندي‌هاي داخلي در تأسيس رصدخانه شهري تهران گفت: ما براي قرار گرفتن رصدخانه شهري تهران در شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري اعلام آمادگي مي‌کنيم و با توجه به تجربه به دست آورده، قادريم براي شهرهاي بزرگ کشورهاي همسايه، مرکزي منطقه‌اي به عنوان رصدخانه شهري باشيم. همچنين تهران مي‌تواند به عنوان رصدخانه منطقه‌اي ايفاي نقش نمايد.

وي با اشاره به قابليت‌هاي تهران براي تبديل شدن به يک شهر هوشمند بر استفاده از تجارب شهر بارسلون در اين حوزه تأکيد کرد و گفت: اين شهر در توسعه شهر هوشمند بسيار موفق بوده است و ما از کمک بارسلون در اين حيطه استقبال کرده و اين باعث باز شدن باب مذاکرات گسترده‌تري خواهد شد.

قائمي در پايان با اشاره به اهميت ايجاد ارتباطات مناسب براي معرفي دستاوردهاي شهر تهران به مسئله نحوه نهادينه شدن شاخص‌هاي مديريت شهري پرداخت و بر ضرورت بازتعريف بسياري شاخص‌ها بر اساس ويژگي‌هاي بومي تأکيد کرد.

دبيرکل سازمان کلان شهرهاي مهم جهان ضمن اشاره به قابليت‌هاي تهران براي مطرح شدن در سطح بين‌المللي، در زمينه ارتباط رصدخانه شهري تهران با شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري ابراز رضايت کرده و قول مساعدت داده و از مديرعامل سازمان دعوت نمود تا براي معرفي دستاوردهاي تهران در اجلاس متروپليس که به زودي در مونترال کانادا برگزار خواهد شد، شرکت نمايد.

در ادامه معاون امور بين‌الملل سازمان کلانشهرهاي مهم جهان درباره برگزاري اجلاس متروپليس در سال 2017 در مونترال کانادا به ارائه توضيحاتي پرداخته و براي مطرح شدن قابليت‌هاي رو به رشد تهران پيشنهاداتي ارائه کرد.

در پايان کارشناسان و متخصصان حوزه‌هاي مختلف سازمان در زمينه‌هاي GIS، مديريت اطلاعات شهري، مطالعات شهر هوشمند و آمار شهري به ارائه تجربيات و اطلاعات خود پرداخته و درباره ويژگي‌ها و چالش‌هاي پياده سازي و چگونگي کاربرد آن در مديريت شهر تهران به بحث و بررسي پرداختند.

تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 1
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 1
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 2
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 2
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 3
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 3
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 4
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 4
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 5
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 5
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 6
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 6
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 7
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 7
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 8
تأکيد بر پيوستن رصدخانه شهري تهران به شبکه جهاني رصدخانه‌هاي شهري 8
آمار بازديدكنندگان:597
print
rating
  نظرات