دوشنبه, 28 خرداد,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

وزير بهداشت و سفير سوئد در رصدخانه شهري تهران

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، نمونه گزارش‌هاي تهيه شده از آمار و اطلاعات بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و کيفيت زندگي در تهران بر روي ماکت شهر تهران براي مدعوين ارائه شد. گزارش جمعيتي شهر و درصد رشد جمعيت به تفکيک مناطق، سطح باسوادي و تحصيلات دانشگاهي، دسترسي به حمل و نقل عمومي و فاکتورهايي که در طرح سنجش عدالت سلامت وجود دارند مورد بحث و بررسي قرار داده شد.

حسن عليشيري، از کارشناسان رصدخانه توضيحاتي درباره ماکت 1/10000 شهر تهران ارائه داد و به تشريح نمونه گزارش‌هاي تهيه شده بر روي اين ماکت پرداخت و مزاياي وجود رصدخانه براي کلانشهرهاي جهان را برشمرد.

سپس ويدئو وال، پنجره‌هاي ديجيتال و ماکت شهر تهران به عنوان سه عنصر با اهميت در رصدخانه معرفي و رويکردهاي تئوريک و تکنيکال تأسيس رصدخانه در تهران و جهان برشمرده شد.

در ادامه سيدمحمد هادي ايازي، قائم مقام وزير بهداشت در امور مشارکت‌هاي اجتماعي در اين ديدار با اشاره به برنامه‌هاي وزارت بهداشت در حوزه اجتماعي بر نقش و اهميت مردم در سلامت جامعه تأکيد کرد.

وي با اشاره به تضمين پوشش فراگير سلامت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سابقه و اسناد مرتبط با مشارکت‌هاي اجتماعي در وزارت بهداشت را مرور کرده و اهداف اصلي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت را چنين بيان نمود: حکومت‌مداري شايسته، تحقق مشارکت‌هاي مردمي، ايجاد مشوق براي مشارکت‌هاي مردمي و ايجاد چارچوب‌هاي جديد سلامت از جمله مهم‌ترين اهداف اين معاونت است.

ايازي در ادامه ضمن تشريح دستاوردهاي رويکرد اجتماعي سلامت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذا، پيشنهادهايي براي انجام فعاليت‌هاي مشترک ميان وزارتخانه‌هاي دو کشور در حوزه مسائل اجتماعي و سلامت مطرح کرد.

در پايان، مدعوين گزارش‌هاي آماري حوزه سلامت را بر روي ماکت 1/10000 مشاهده و پرسش‌هايي درباره مباحث اين نشست مطرح کردند. همچنين وزير بهداشت سوئد ضمن ابراز خشنودي از وجود رصدخانه شهري اين مجموعه را تاثيرگذار توصيف نمود.

بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (1)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (1)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (2)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (2)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (3)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (3)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (4)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (4)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (5)
بازدید وزير بهداشت و سفير سوئد از رصدخانه شهري تهران (5)
آمار بازديدكنندگان:638
print
rating
  نظرات