ﺳﻪشنبه, 04 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي

نشست تخصصي «شهر هوشمند» توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي و همزمان با بزرگداشت روز جهاني شهرها در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، در نشست تخصصي شهر هوشمند علي‌اصغر قائمي، مديرعامل اين سازمان، نصرالله جهانگرد، معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران، رضا تقي‌پور، عضو شوراي اسلامي شهر تهران، سيدمهدي تشکري هاشمي، استاد دانشگاه و محقق در حوزه سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل، يونگ کواک، رئيس سازمان جهاني شهروندان و صاحب نظر در عرصه مديريت و برنامه‌ريزي شهري و هومن ضرابي، محقق و استاد دانشگاه حضور داشته و به ارائه نقطه نظرات تخصصي خود درباره شهر هوشمند و راهکارهاي تحقق آن پرداختند.

در ابتداي پنل شهر هوشمند، مدير عامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران با اشاره به دو بعد کليات شهر هوشمند و دستاوردهاي شهرداري تهران در اين زمينه آغازگر اين نشست تخصصي بود.

قائمي با تاکيد بر نقش نرم‌افزارها در دنياي کنوني و جايگزيني آنها با تکنولوژي‌هاي قديمي‌تر، روند رشد و توسعه شهر تهران را تشريح و ابعاد مد نظر شهرداري در تحقق شهر هوشمند را برشمرد و گفت: به نظر مي‌رسد شهر هوشمند فقط داراي جنبه‌هاي تکنولوژيکي نبوده و ما براي رسيدن به اين هدف به دنبال مجموعه معناداري هستيم که تمامي ابعادتکنولوژيک، انساني، اجتماعي، حاکميتي و اخلاقي در آن رعايت شده باشد.

وي با اشاره به دستاوردهاي مطالعات شهر هوشمند در شهرداري تهران گفت: هدف ما رسيدن به يک بيانيه شفاف براي مديريت يک شهر هوشمند است. به طوري که در اين شهر، همه خدمات شهري به آساني در دسترس شهروندان بوده و ارزش‌هاي افزوده‌اي براي ذي‌نفعان آن توليد شود.

تاکيد بر مطالبه‌گري شهروندان

قائمي بزرگ‌ترين ذي‌نفعان اين امر را شهروندان دانست و با تاکيد بر رشد مطالبه‌گري به عنوان فرهنگ در شهروندان، مسئوليت يک شهر هوشمند را بر دوش حاکميت و شهروندان به صورت مشترک دانست و عنوان کرد: ارزش‌هايي که از راه دستيابي به شهر هوشمند به آن خواهيم رسيد مواردي همچون شهروند‌محوري، دانش‌محوري، افزايش کيفيت زندگي و توسعه پايدار است.

وي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، کليدي‌ترين چالش پيش روي ايجاد يک شهر هوشمند را عدم يکپارچگي و همکاري‌هاي بين بخشي براي مديريت شهري دانست.

در ادامه اين نشست تخصصي، هومن ضرابي، محقق و استاد دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود درباره همبستگي شهر هوشمند و توسعه پايدار پرداخته و زندگي هوشمند، محيط هوشمند، حمل و نقل هوشمند و مردم و حکمراني هوشمند را از ابعاد و شاخصه‌هاي توسعه برشمرد.

سپس تشکري هاشمي، مولفه‌هاي حمل و نقل در يک شهر هوشمند را تشريح کرده و ادغام هارمونيک زيرساخت، شهروند و دولت را اهرم‌هاي ايجاد تحولات بنيادين در شهرها دانست.

اهميت حفظ هويت فرهنگي

يونگ کواک، رئيس سازمان جهاني شهروندان در بخش ديگري از اين پنل تخصصي، شهر هوشمند را فراتر از رشد تکنولوژيکي صرف دانست و بر حفظ هويت فرهنگي و تاريخي شهرها در ايران تاکيد کرد. وي در تحقق شهر هوشمند توجه به اخلاق، انرژي، مهندسي و محيط زيست را بسيار با اهميت توصيف کرد.

رضا تقي‌پور، عضو شوراي اسلامي شهر تهران نيز ضمن اشاره به شاخص‌هاي اصلي شهر هوشمند ابراز اميدواري کرد در سياست‌هاي کلي کشور به مفهوم سايبرسيتي پرداخته شود و هوشمندسازي در کلانشهرهاي کشور با توجه به ارزش‌هاي بومي ايراني- اسلامي رشد کند.

نصرالله جهانگرد، معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران سخنران پاياني اين نشست تخصصي بود. وي دراظهاراتش با اشاره به اينکه 73% از مردم ايران شهرنشين هستند بر اهميت وجود برنامه‌ريزي صحيح براي تحقق شهر هوشمند تاکيد کرده و رعايت اصل زيست‌بوم حيات اجتماعي در شهرها را با اهميت توصيف کرد.

در پايان برگزاري پنل شهر هوشمند، حضار سولات خود را در زمينه مباحث نشست مطرح نموده و متخصصان حاضر به ارائه پاسخ و توضيحات تکميلي پرداختند.

برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (1)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (1)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (2)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (2)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (3)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (3)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (4)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (4)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (5)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (5)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (6)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (6)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (7)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (7)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (8)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (8)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (9)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (9)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (10)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (10)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (11)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (11)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (12)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (12)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (13)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (13)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (14)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (14)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (15)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (15)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (16)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (16)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (17)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (17)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (18)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (18)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (19)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (19)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (20)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (20)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (21)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (21)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (22)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (22)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (23)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (23)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (24)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (24)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (25)
برگزاري نشست تخصصي «شهر هوشمند» در سومين دوره جايزه جهاني خشت طلايي (25)
آمار بازديدكنندگان:497
print
rating
  نظرات