دات نت نیوک
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جمعه 05 شهریور 1395
| EN

پیرو توافقنامه ای در سال 1389 بین معاونت شهرسازی شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اجرای پروژه سامانه طرح تفصیلی جدید  به سازمان فناوری واگذار گردید .طبق توافقنامه این پروژه به منظور طراحی و تولید سرویس تحت وب طرح تفصیلی  با الگوي جديد مبتنی بر پهنه بندی جغرافيايی  تعریف گردید ه است .
مطابق برنامه شهرداري تهران پروژه ايجاد و استقرار سيستم جديد طرح تفصيلي سعي در اجرايي شدن طرح تفصيلي جديد مبتني بر اطلاعات مکانی را دارامي باشد که  با نگاه تعاملي بر کليه ملاحظات محتوايي و الگوي جديد مبتنی بر پهنه بندی جغرافيايی و با هدف تحت پوشش قرار دادن گردشهاي کاري در سطوح اجرايي و همچنين برآورده نمودن نيازهاي اطلاعاتي و آماري مجموعه نهاد هاي مديريتي , برنامه ريزي و طراحي توسعه شهري تدوين و اجرايي خواهد شد.

مكانيزه نمودن و شفاف سازی  روند استعلام از طرح  بر اساس اطلاعات مكاني و توصيفي طرح تفصيلي جديد شهر تهران
استقرار و عملياتي نمودن سامانه اي متناسب با فرايندهاي بهينه حوزه هاي عمل مستقيم طرح تفصيلي در شهرداري تهران بر اساس الگوي جديد طرح تفصيلي و چشم اندازهاي آتي
ارائه سرويسهای تحت وب مورد نياز سيستم شهرسازي در حوزه درون سازمانی
ارائه سرویسهای تحت وب در حوزه برون سازمانی با هدف تسریع در ارائه خدمات شهرسازی
تامين  نيازهاي اطلاعات مکانی جهت پايش و مديريت يكپارچه شهري
ارائه اطلاعات جغرافيايي و توصيفي مرتبط با طرح تفصيلي از سطح پارسل تا سطح پهنه بندي  در لايه هاي مختلف مديريتي و ابزارهاي كافي براي تجزيه و تحليل اين اطلاعات و مونيتورينگ و كنترل اجراي آن بصورت كاملا هوشمندانه و بدون دخالت كاربر
سرورمرکزی: شامل کلیه نقشه ها ، اطلاعات پایه و ضوابط و مقررات بصورت کاملا متمرکز
نمایشگر : وظیفه نمایش نقشه های پایه  و طرح تفضیلی را بر عهده دارد همچنین ابزار های تحلیلی در این بخش قابل دسترس می باشند
سرویس : وظیفه ارائه سرویس های تحلیلی مورد نیاز به سیستم شهرسازی را بر عهده دارد
بروزرسان : وظیفه بروزرسانی نقشه های پایه و طرح تفضیلی و ضوابط و مقررات را در صورت تغییر بر عهده دارد