پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

شرح خبر

شرح خبر

نقش مهم رصدخانه شهري در رفاه عمومي جامعه

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اهميت همکاري بين دستگاهي با شهرداري تهران و اشتراک داده ها و اطلاعات شهري با هدف تغيير سطح رفاه عمومي جامعه سخن گفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، رصدخانه شهري تهران ميزبان احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، محمدرضا جوادي يگانه رئيس مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران و محمد رستمي مدير کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود.

اين نشست که با حضور مهندس محمد فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران همراه بود با هدف تفاهم براي تبادل اطلاعات در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برگزار شد.

مدعوين در جلسه برگزار شده در رصدخانه شهري تهران با کارکرد رصدخانه به‌عنوان فضاي تصميم‌سازي بهينه و ارائه گزارش‌هاي تحليلي آشنا شدند.

نمونه گزارش‌هاي تهيه شده از آمار و اطلاعات بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و کيفيت زندگي در تهران روي ماکت شهر تهران براي مدعوين ارائه شد. گزارش جمعيتي شهر و درصد رشد جمعيت به تفکيک مناطق، سطح باسوادي و تحصيلات دانشگاهي، دسترسي به حمل و نقل عمومي و فاکتورهايي که در طرح سنجش عدالت سلامت وجود دارند مورد بحث و بررسي قرار داده شد.

حسن عليشيري، از کارشناسان رصدخانه توضيحاتي درباره ماکت 1/10000 شهر تهران ارائه داد و به تشريح نمونه گزارش‌هاي تهيه شده بر روي اين ماکت پرداخت و مزاياي وجود رصدخانه براي کلانشهرهاي جهان را برشمرد.

سپس علي صادقي با معرفي سامانه گزارش هاي تحليلي، نمونه‌هايي از انواع آمار و گزارش‌هاي موجود در اين سامانه در حوزه محيط زيست، کيفيت زندگي و جمعيت را تشريح کرده و به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌هايي همچون کيفيت آب، وضعيت خاک، تنوع زيستي، سوانح، تراکم جمعيت و فضاهاي سبز و ... پرداخت و پاسخگوي سؤالات حضار بود.

در ادامه مهدي محبوبي با معرفي سيستم جامع اطلاعات مکاني از اين سيستم با عنوان بانک اطلاعات مکاني شهرداري تهران ياد کرد که از جمله وظايف آن تجميع کليه داده‌هاي مکاني در سطح شهر تهران بر پايه طرح تفصيلي است. همچنين سامانه کنترل پروژه و سامانه تحليل اطلاعات از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.

سامانه جامع اطلاعات مکاني، نقشه‌هاي موضوعي و گزارشات مکان‌محوري که مبناي بسياري از تصميم‌گيري‌ها در مديريت شهري است از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.

در انتهاي جلسه ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن تقدير از تلاش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در تأسيس رصدخانه شهري، با اشاره به محوريت شهرداري‌هاي اکثر کلانشهرهاي دنيا در جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي و هماهنگي بين همه دستگاه‌هاي اجرايي، نشست مشترک شهرداري تهران و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را قدمي مثبت براي رسيدن به تفاهمي براي همکاري بين دستگاهي دانست و نتيجه اين همکاري را اشتراک داده ها و اطلاعات شهري که منجر به کاهش هزينه‌هاي دستگاه‌ها و تغيير سطح رفاه عمومي جامعه برشمرد.

بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (1)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (2)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (3)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (4)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (5)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (6)
بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رصدخانه شهری تهران (6)
آمار بازديدكنندگان:773
print
rating
  نظرات