پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

تماس با ما

موقعیت مکانی

 


ارتباط با ما

به موازات تهيه و تدوين معماري سازماني مكان مبناي شهرداري تهران و در راستاي توسعه و اشاعه فرهنگ استفاده و به اشتراك گذاري اطلاعات مكاني به عنوان يكي از ابزارهاي اطلاع رساني پرتال نظام اطلاعات مكاني (SDI) شهرداري تهران راه اندازي گرديد.

از اين رو مشاركت شما بعنوان كاربر يا متولي توليد اطلاعات مكاني يكي از عوامل رشد، توسعه و پايداري نظام اطلاعات مكاني شهرداري تهران خواهد بود. در اين راستا پرتال SDI شهرداري تهران آماده انعكاس اخبار، مطالب ارسالي، مقالات و فعاليتهاي انجام شده مرتبط با اطلاعات مكاني و همچنين پذيراي پيشنهادات و انتقادات علاقه مندان از طریق پست الکترونیک و تلفن های تماس زیر با گروه کاری معاونت اطلاعات مکانی (GIS) سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

سردبیر: دکتر راما قلمبر دزفولی                                                                                       96009841-021

 دبیر اجرایی و مدیر سایت: دکتر عمار رحمانی                                                                 96009755-021

 مسئول هماهنگی: مهندس سعید احمدخان بیگی                                                            96009494-021