جمعه, 27 مهر,1397 |

اخبار رصدخانه شهری تهران

اخبار رصدخانه شهری تهران

محسن هاشمی با اشاره به ضرورت هوشمند سازی در مدیریت شهری گفت: ما راهی جز هوشمندسازی نداریم.

امیدوارم شهر هوشمند رویکردی باشد برای مسئولین تا در نهایت منجر به بهبود شرایط زندگی و رفاه حال مردم شود.

 معاونان برنامه ریزی و فناوری سازمان زیباسازی شهرداری تهران میهمان رصدخانه شهری بوده و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های این مکان به تبادل نظر درباره سامانه‌های مورد نیاز و تجمیع آمار مربوط به این سازمان پرداخ...

سيد محمود ميرلوحي، معاون اجرايي شوراي شهر به همراه بهاره آروين و افشين حبيب زاده از ديگر اعضاي شورا با حضور در رصدخانه شهري تهران با اين مکان و امکانات و قابليت‌هاي آن آشنا شدند.