پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

سامانه موقعیت یابی آنی شهر تهران

امروزه ايجاد يك سيستم تعيين موقعيت دقيق در سطح شهر جهت تسهيل مديريت شهری و سرويس دهی هر چه بهتر به شهروندان امری اجتناب ناپذير است.

در راستای اين امر بسياری از كشورها، شبكه ای از ايستگاههای مختصات دار در سطح ملی يا منطقه ای پياده سازی كرده اند كه به گيرنده های ماهواره ای و سيستم های ارتباطی مخابراتی مجهز می باشد و به صورت بيست و چهار ساعته اطلاعات را دريافت و ثبت می نمايند و امكان استفاده كاربران را در هر ساعت از شبانه روز از اين شبكه مقدور می سازند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان متولی ايجاد زيرساختهای اطلاعات مكانی در شهرداری تهران در سال 1389 اقدام به راه اندازی شبكه تعيين موقعيت دقيق و آنی در شطح شهر تهران نموده است.

كاربردهای وسيع شبكه تعيين موقعيت آنی از قبيل تولید و بروز رسانی نقشه های موضوعی، ناوبری اتوماتیک، مانيتورينگ لغزش گسلها وسازه ها، کاداستر و...، شهرداری تهران را برآن داشت تا جهت ايجاد زير ساخت اطلاعات مكانی لازم شهر تهران، اقدام به راه اندازی اين شبكه در سطح مناطق 22 گانه شهری با مساحتی بالغ بر 600 كيلومترمربع نمايد.

در حال حاضر اين شبكه مركب از شش ايستگاه دايمی دريافت مشاهدات ماهواره ای مي باشد كه يكی از آنها در مركز و بقيه در مناطق مرزی شهر مستقر شده اند.

در اين شبكه برای اتصال ايستگاههای اصلی به يكديگر از زيرساخت فيبر نوری و برای ارسال تصحيحات و مشاهدات به گيرنده از اتصالات بيسيم(GPRS) استفاده می شود.

ایستگاههای شبکه تعیین موقعیت آنی تهران به گونه ای طراحی شده اند که مناطق بیست و دوگانه شهر تهران را پوشش دهند. همچنین تا شعاع 20 کیلومتر از هر ایستگاه در خارج از شبکه نیز امکان دستیابی به دقت سانتیمتری به صورت Single Based وجود دارد.

پوشش داخلی شبکه نسبت به مناطق 22 گانه تهران

حداکثر پوشش شبکه RTKتهران برای دقت سانتیمتری

جهت مشاهده سامانه می توانید به سایت http://rtk.tehran.ir مراجعه نمایید.