پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

سامانه بروزرسانی اطلاعات مکانی

در راستای اجرای سند نظام اطلاعات مکانی شهرداری تهران كه در تاریخ 92/5/3 به شماره 10/4494207 توسط شهردار محترم تهران ابلاغ گردید، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران موظف به اجرا و ارائه گزارش نوبه ای از حسن اجرای سند گردید.

از این رو سازمان ملزم گردید با شناسایی نیازمندی ها برای تولید، حفظ و نگهداری اطلاعات مکانی مکانیزم های لازم برای به اشتراک گذاری و در دسترس قراردادن اطلاعات مکانی شهرداری تهران و راهبردهای توسعه تکنولوژی و كاربردهای آنرا به اجرا در آورد.

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سند فوق الذكر در حوزه سرویس ها و سیستم های كاربردی بویژه هدف سوم سند كه مدیریت مناسب اطلاعات مکانی می باشد و نیز با عنایت به راهبردهای تعیین شده در این حوزه  به ویژه به منظور رعایت بند 5-2 سند كه مرتبط با بخش الزامات اجرایی در حوزه سرویس ها و سیستم های كاربردی میباشد سامانه ای را تحت عنوان «سامانه به روز رسانی اطلاعات مکانی شهرداری تهران» در دستور كار خویش قرارداد.

این سامانه كه به  اختصار MapBuilder نامیده می شود با توجه به الزامات اجرایی سند نظام اطلاعات مکانی شهرداری تهران و بهره گیری از نیاز سنجی صورت گرفته از مناطق و حوزه های مختلف مجموعه شهرداری تهران مبنی بر امکان بهره برداری برخط از آخرین تغیرات صورت گرفته بر روی اطلاعات مکانی، مشاهده، ویرایش و تحلیل آن ها و نیز تهیه نقشه های موضوعی توسط كاربران شکل گرفت.

این سامانه سیستم دوطرفه شهرداری تهران در زمینه نقشه و اطلاعات مکانی می باشد به نحوی كه كاربران با بهره گیری از تکنولوژی موجود در این سامانه می توانند نقشه های مورد نظر را با نمادهای اختصاصی تهیه و آن ها درون سیستم بارگذاری می نمایند. در صورت فراگیر شدن استفاده از این سیستم كاربران (مدیران و كارشناسان)  می توانند در هر زمان و مکانی و در صورت داشتن ارتباط با شبکه شهرداری تهران به این سیستم دست یافته و انواع پرس وجوهای مکانی و توصیفی و نیز انجام تحلیل های پیشرفته مکانی را برروی اطلاعات انجام دهند.

از جمله سرویس هایی كه این سامانه به صورت پیش فرض در اختیار استفاده كنندگان خود قرار می دهد می توان به آخرین تصاویر ماهواره ای شهر تهران، نقشه شهر تهران كه در چندین مقیاس مختلف كارتوگرافی شده، اماكن شهری تهران (POI )، مرزها و حدود شهر تهران و. .. اشاره كرد.

كاربران می توانند هر نوع فایلی را از قبیل تصاویر و یا اطلاعات توصیفی در هر قالبی از جمله (pdf،Xls, doc ,...)، به  نقشه متصل نموده و در مراجعات بعدی و یا گزارش های مدیریتی از آن استفاده نمایند. بهره برداری از این سیستم نیاز به هیچ برنامه خاصی نداشته و فقط با داشتن یک مرورگر اینترنتی میتوانند به این سامانه دسترسی پیدا نمایند.

به منظور كنترل كاربران و تنظیم سطوح دسترسی به اطلاعات پنل مدیریت كاربران در سامانه ایجاد گردیده است كه با استفاده از آن می توان سطوح مختلف دسترسی به لایه، امکان ویرایش و یا نمایش تک تک زیرلایه ها و اضافه و حذف كاربران اشاره نمود.

این سامانه هم اكنون از طریق آدرس http://mapbuilder.tehran.iri در دسترس کارشناسان مربوطه در شهرداری تهران  میباشد.