پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

سامانه نقشه های موضوعی


سامانه نقشه های موضوعی برای نمایش نقشه های موضوعی یا Thematic map آماده و کارتوگرافی شده است و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز مدیران و کارشناسان را بصورت مکانی نمایش می دهد. این سامانه مکمل سامانه گزارش های مکانی رصد شهری است و به ازای هر گزارش یک نقشه توصیفی یا تحلیلی بر این سامانه وجود دارد. داده های این نقشه ها با اتصال به دیتابانک های آنلاین شهرداری، همیشه بروز است و در واقع با مراجعه به این نقشه ها می توان آخرین وضعیت شهر را در هر موضوعی در یک نگاه مشاهده کرد. نقشه های این سامانه با توجه به حوزه های ماموریتی شهرداری در شش موضوع اصلی دسته بندی شده است که شامل شهرسازی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت بحران و مدیریت و هوشمندسازی شهری است. نقشه ها با توجه به موضوع و نوع داده در سطوح مختلف مکانی تولید شده اند و امکان فیلتر داده ها متناسب با نیاز وجود دارد.