پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

طرح تفصیلی

مطابق برنامه شهرداري تهران سيستم جديد طرح تفصيلي با هدف اجرايي شدن طرح تفصيلي جديد مبتني بر اطلاعات مکانی عملیاتی گردید. این پروژه با نگاه تعاملي بر کليه ملاحظات محتوايي و الگوي جديد مبتنی بر پهنه بندی جغرافيايی و همچنين برآورده نمودن نيازهاي اطلاعاتي و آماري مجموعه نهاد هاي مديريتي، برنامه ريزي و طراحي توسعه شهري اجرايي و توسعه داده خواهد شد.

  1. مكانيزه نمودن و شفاف سازی روند استعلام از طرح بر اساس اطلاعات مكاني و توصيفي طرح تفصيلي جديد شهر تهران
  2. ارائه سرويسهای تحت وب مورد نياز سيستم شهرسازي در حوزه درون سازمانی
  3. تامين نيازهاي اطلاعات مکانی جهت پايش و مديريت يكپارچه شهري
  4. ارائه اطلاعات جغرافيايي و توصيفي مرتبط با طرح تفصيلي از سطح پارسل تا سطح پهنه بندي در لايه هاي مختلف مديريتي و ابزارهاي كافي براي تجزيه و تحليل اين اطلاعات و مونيتورينگ و كنترل اجراي آن بصورت كاملا هوشمندانه و بدون دخالت كاربر

 و ...

شهروندان تهرانی نیز می توانند جهت استعلام ضوابط ملک خود بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

استعلام ضوابط ملک

همچنین مدیران و کارشناسان شهرداری نیز می توانند از طریق لینک زیر نسبت به بررسی ملک مورد نظر خود اقدام نمایند.

طرح تفصیلی شهر تهران